Rankovčania budú mať vodu

Zástupcovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní (LDS Humanitárny Program Slovensko) opäť po čase prišli do Rankoviec, aby pomohli rodinám, ktoré si svojpomocne postavili domy s pomocou mikropôžičky ETP a nemajú vodu a tiež ďalším rodinám, ktoré si svoje domy stavajú v rámci projektu inej organizácie.

V Rankovciach nie je verejný vodovod, čo spôsobuje problémy najmä obyvateľom v „starej“ rómskej osade, ale aj v svojpomocných novostavbách.

Pri novostavbách sa v roku 2014 s finančnou pomocou Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní vyvŕtala studňa a vybudoval zásobník vody pre približne štyridsať domácností. Ako sa však ukázalo, slabá výdatnosť vody spôsobila, že sa nenaplnili očakávania a vody je málo. Dvaja naši klienti majú vlastné studne, ale osem rodín stále nosí vodu z takmer pol kilometra vzdialenej studne.  Už nejaký čas je zariadenie zásobníka pokazené.

Potenciálni darcovia finančných prostriedkov na vybudovanie nového zdroja pitnej vody  sa zaujímali, či používatelia za vodu platia. Keď sa dozvedeli, že nie, čo starosta dôvodil tým, že splácajú pôžičky, odporúčali, aby sa to zmenilo. „Ak chystáme projekt, potrebujeme sa uistiť, že budú peniaze na jeho údržbu,“ povedal Starší misionár Elder Merkley, čím naznačil, že poplatky užívateľov by mali slúžiť na tento účel.

Nechali si na mape obce ukázať miesto, kde by voda mala byť a kde by sa mohol realizovať vrt. Navrhli starostovi, aby pre nový projekt spracoval informácie: 1. Kde sa to bude robiť, 2. Kto to bude realizovať a 3. Aký je fond na údržbu. Keď sa k novostavbám privedie voda, úlohou majiteľov domov bude, aby si vybudovali prípojky. „Čím viac informácií nám poskytnete, tým máte väčšiu šancu, že na projekt naozaj prispejeme,“ pokračoval pán Merkley.

Napokon si sedem hostí prezrelo studňu a zásobník vody, ktorý financovali v roku 2014. Zaujímali sa, ako sa udržiaval, prečo sa zariadenie pokazilo, ako a kedy ho opravia.

 

Humanitárny program Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní pôsobí na celom svete a zameriava sa na osem oblastí – záchranná zdravotná starostlivosť, starostlivosť o matku a novorodenca, potravinová iniciatíva, program na záchranu zraku, čistá voda, imunizácia, invalidné vozíky a komunitný program.

Na otázku prečo to všetko robia, odpovedal Starší Elder Merkley: „Veríme, že všetci sme súčasťou Božej rodiny a našou úlohou je pomáhať si.“

Sister Merkley doplnila, že ich Cirkev má dva fondy. „Peniaze na humanitárne projekty v zahraničí pochádzajú z dobrovoľných príspevkov našich členov. Druhý fond slúži chudobným v našej komunite a tvoria ho peniaze, ktoré ľudia ušetria na strave počas pôstu, ktorý máme raz v týždni.“

Misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní začali v Československu pôsobiť už v roku 1929, vojna ich aktivity prerušila, po nej sa vrátili, avšak po nástupe komunizmu bola ich činnosť zakázaná a mohla sa obnoviť až v roku 1990.

V záujme našich klientov spolupracovali s ETP v Rankovciach, kde sa vďaka nim postavil zásobník pitnej vody a piecka a sklad dreva v komunitnom centre a vo Veľkej Ide, kde sa z ich zdrojov zmenila stará požiarna zbrojnica na moderné komunitné centrum.