Vzájomné inšpirácie

V uplynulých mesiacoch sa stretávali na vzájomných inšpiračných návštevách lektori FIE metódy, ktorí pôsobia v školských kluboch ETP v Rankovciach, Starej Ľubovni-PodsadkuVeľkej Ide. Každý z nich mal možnosť nahliadnuť, ako učí jeho kolega a ako vo svojom klube využíva princípy metódy FIE. Vzájomné návštevy odporúčala počas supervízií školiteľka FIE metódy z Českej republiky Mgr. Zuzana Križková. Ich cieľom bolo vzájomne sa obohatiť o dobré nápady a inšpirovať sa nimi. Od marca do júna sa uskutočnili štyri vzájomné návštevy.

Podporujú naše úsiliethe-velux-foundations_logo           

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou Nadácie Velux, Karpatskej nadácie, neziskovej organizácie Charlie Karlín a súkromného sponzora Hollen.