Sme na tému Schopné deti

“Do online mentorského programu sa zapája sto detí z rómskych komunít v Rankovciach, Podsadku a Veľkej Ide, kde ETP vedie komunitné centrá,” píše sa v Rómovia Sme na tému Schopné deti. Čítajte viac tu.