Onedlho sa začne predškolská príprava

V komunitnom centre v Starej Ľubovni-Podsadku sme mali dnes prvé stretnutie s rodičmi a ich deťmi, ktoré od 12. septembra nastúpia do našej predškolskej prípravy a budú ju navštevovať do konca školského roka.

Predškolské vzdelávanie praktizujeme v komunitných centrách od roku 2009 a od roku 2014 sme ho rozšírili o prácu s deťmi už od troch rokov. Vo vzdelávaní uplatňujeme prvky metódy Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania (FIE), Modelu pojmového vzdelávania Grunnlaget a Montessori pedagogiky. Štyrikrát v týždni pracujeme po dve hodiny s troj a štvorročnými deťmi a po dve hodiny s päť a šesťročnými deťmi. Raz mesačne pozývame rodičov na klubové stretnutia – rodičovské združenia. Vďaka predškolskej príprave sú naše deti dobre pripravené na školskú dochádzku a nedostávajú do špeciálnych škôl.