Korzár o Tábore 2016

„Pomôže deťom objaviť ich vlastné schopnosti a talenty a ukáže im cestu, ako na sebe pracovať, aby svoje prednosti aj rozvinuli a uplatni,“ napísal o našom letnom tábore Tábor 2016 Schopné deti – Letná akadémia bez predsudkov Košický Korzár.