Švajčiarsky veľvyslanec v Ostrovanoch

Dňa 2.9.2010 navštívil naše komunitné centrum v obci Ostrovany švajčiarsky veľvyslanec p. Jozef Aregger, ktorý sa zaujímal o život Rómov v osade. Zaujímal sa aj o pomoc, ktorú poskytuje občianske združenie ETP Slovensko. Pozhováral sa so starostom obce Ing. Cyrilom Revákom a komunitným pracovníkom Mariánom Triščom. Pán veľvyslanec sa stretol aj s mentormi projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku, v rámci aktivity „Proces premeny“ s Bc. Markovou Vierou, Bc. Kolarčíkovou Katarínou a Bc. Jánom Hurčíkom, ktorí mu vysvetlili prácu s chránencami a čo tieto stretnutia doposiaľ priniesli v ich živote.