Športovať chcú starí aj mladí

Komunitné centrum Ostrovany počas plnenia projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ má aj mimoškolskú činnosť a to kurz šikovných rúk a šport. Tento kurz vedie pani Bc. Katarína Kolarčíková. Cieľom tohto kurzu je využiť priestor komunitného centra aj na športové podujatia. Záujem majú nielen mladí, ale aj seniori. Dňa 8.4.2010 sa zišli, aby si zmerali sily medzi sebou v stolnom tenise. Tento turnaj vyhral p. Jozef Cerva – senior, ktorý sa vyrovnal sile mladých a zvíťazil. Tohto podujatia sa zúčastnili aj chlapci z rómskej osady, ktorí tiež podali skvelý výkon.

KC Ostrovany KSP Marián Trišč