Šťastné deti – Bachtale čavore

Projekt občianskeho združenia Lačo dživipen – Lepší život s názvom „šťastné deti – Bachtale čavore“ (2004), umožnil 22 deťom vo veku od 6 do 12 rokov z Nálepkova vydať sa do sveta objavovania krás okolitej prírody. Na štyroch bicykloch – dva boli zakúpené z grantu projektu a dvoma bicyklami projekt podporila obec.

Zámerom projektu bolo naučiť rómske deti žijúce v lokalitách Trosky a Stredný riadok v Nálepkove spoznávať prírodu a zmysluplne tráviť voľný čas. Výletmi na bicykloch, vychádzkami do prírody a hrami.

Rómske deti zapojené do projektu sa z nových hier tešia a prestali sa bezcieľne potulovať po uliciach a po okolitých nákupných centrách.

„Projekt s názvom šťastné deti mal za úlohu zvýšiť záujem našich detí o pohyb v prírode, o prechádzky, o spoločenské a športové hry rôzneho druhu.

Na výlety sme vyrážali aj v zimnom období. Zakúpené sánky, boby a klzáky deti využili do sýta. Lopty, švihadlá, ale aj spoločenské hry prišli vždy k slovu vtedy, keď sa pre nepriazeň počasia nedalo ísť von. Detská radosť z nových možností hier prevyšovala akékoľvek očakávania.“

Tibor Dunka, OZ Lačo dživipen

Občianske združenie Lačo dživipen (Lepší život) je dobrovoľnou, nepolitickou, mimovládnou, záujmovou organizáciou. Je združením Rómov, ktorí chcú dobrovoľne zmeniť svoj životný štýl. V budúcnosti by sa chceli zapájať do aktivít prispievajúcich na zveľadenie a zkrášlenie obce Nálepkovo, ale i do aktivít venovaných deťom s cieľom naučiť ich užitočne využívať svoj voľný čas.V súčasnosti má občianske združenie 13 registrovaných členov.