Čas adventný, čas vianočný

Zaiste so mnou budete súhlasiť, že najkrajším obdobím roka je čas vianočný. Čas, keď sa stretnú všetci tí, ktorí sa majú radi a navzájom sa tešia zo svojej prítomnosti. V našom klube práce sa pripravujeme na krásne vianočné obdobie spolu s klientmi.

Teraz prežívame rovnako pekné obdobie očakávania – obdobie Adventu. Naše stretnutia v klube práce sme si spestrili zhotovovaním adventných vencov. Do tejto peknej práce sa zapojili aj ženy, ktoré nikdy predtým neskúšali viť adventné vence. Muži tiež neostali celkom bokom a nesmelo nám jeden, dvaja pri tom pomáhali. Najviac sme sa však potešili, že sa naše vence páčili aj iným ľuďom. Dokonca, niekoľko vencov sme aj predali. Zo získaných peňazí zabezpečíme pohostenie na vianočnú besiedku, ktorú zase pripravujeme s deťmi našich klientov. Deti nacvičujú vianočné koledy a básničky. Očká im žiaria nedočkavosťou a túžbou ukázať svoju šikovnosť a lásku.

Darina Dzuriková, personálna poradkyňa

KP Jablonov