Úspešný zápis predškolákov do základnej školy

V októbri 2009 sme v komunitnom centre Podsadek začali s predškolskou prípravou detí vo veku päť rokov. Dvakrát do týždňa sa šesť detí stretávalo s túžbou naučiť sa niečo nové a preklenúť strach z neznámeho. Prvým a najdôležitejším krokom bolo získanie si dôvery zo strany detí, čím sme dosiahli ich otvorenosť. Deti nemali žiadne znalosti. Komunikácia v najväčšej miere ovplyvňovala naše učenie.Učili sme sa vzájomne si rozumieť, držať správne ceruzku, urobiť prvé čiary a pomenovať veci okolo nás. Naučili sme ich farby, čo nám uľahčilo kreslenie. V súčasnosti už poznáme členov svojej rodiny a vieme, kde bývame. Prácu sme sa snažili striedať so zábavou a hrami. Každé stretnutie začíname rozhovorom o tom, čo sa stalo, čo sme prežili. Práca nám ide o čosi rýchlejšie a ľahšie. Za najúspešnejší krok v ich živote považujú rodičia aj učitelia zvládnutie zápisu do prvého ročníka základnej školy, ktorý zvládli excelentne. Samé deťúrence žiarili spokojnosťou a ich rodičia ostali prekvapení ich znalosťami a schopnosťami. Motiváciou k lepším výsledkom bolo ich prijatie do základnej školy i prijatie nových – mladších detí do kolektívu. Sú smelšie, otvorenejšie a zvedavejšie. Každá komunita, každé dieťa je iné, dôležitejšia bola a je kvalita učenia, ako kvantita naučeného. Verím, že tieto deti ako prvé lastovičky, budú znakom príchodu jari, ktorá so sebou prináša rozkvitnuté lúky a nádej na nový a lepší život.