Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

TLAČOVÁ SPRÁVA: KONFERENCIA BUDUJEME NÁDEJ

Čo pomáha zlepšiť školský výkon žiakov z vylúčených rómskych lokalít? Je to učiteľ, správna metodika, podporný pedagogicko-psychologický tím, či atmosféra v škole?  Alebo mimoškolské aktivity a doplnkové vzdelávanie? Ako prispieva mentoring a práca s celou rodinou?

Na tieto a ďalšie aktuálne a dôležité otázky dá odpoveď Konferencia Budujeme nádej, ktorú ETP Slovensko organizuje 29. mája 2018 od 9. hodiny v Bratislave v hoteli Mercure na Žabotovej ulici. Záštitu nad konferenciou prevzala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Jednodňová konferencia je vyvrcholením projektu podporeného Nadáciami Velux  Budujeme nádej – zlepšovanie života v rómskych getách. Ministerstvu školstva na nej odovzdáme návrhy, ako zlepšiť vzdelávanie detí zo segregovaných osád.

Cieľom štvorročného projektu Budujeme nádej – zlepšovanie života v rómskych getách, ktorý sa začal v auguste 2014 a končí sa v júni 2018, bolo dlhodobo poskytovať komplexné sociálne služby a overovať inovatívne akceleračné metódy vo vzdelávaní obyvateľov vylúčených rómskych komunít prístupom „od kolísky po kariéru“. Realizovali sme ho prostredníctvom komunitných centier ETP v Rankovciach, Starej Ľubovni a Veľkej Ide a od roku 2016 aj na Luníku IX.

Zamerali sme sa ním aj na vytvorenie pevnejších partnerstiev na miestnej úrovni (obce, podnikateľské subjekty) a zintenzívnenie spolupráce s inštitúciami formálneho vzdelávania (školy, škôlky, voľnočasové centrá). Projekt má v dlhodobom horizonte potenciál dosiahnuť výsledky, ktoré budú mať vplyv na verejné politiky, prinesú úspory vo verejných financiách a má tak celospoločenský dopad.

Na projekt Budujeme nádej nadväzujú ďalšie aktivity ETP ako komplexné riešenie situácie na Luníku IX v spolupráci s mestom Košice, košickou mestskou časťou Luník IX a ďalšími partnermi.

Na konferencii vystúpia Peter Krajňák z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Juraj Kuruc z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a pozvali sme aj odborníkov, ktorí pracujú v oblasti vzdelávania detí zo segregovaných komunít (Vlado Rafael z EduRoma, Juraj Čokyna z Teach for Slovakia, Lýdia Šuchová z občianskeho združenia Equity, Andrea Papp, riaditeľka Základnej školy Moldava nad Bodvou).

Odborní pracovníci ETP Slovensko odprezentujú svoju prácu s klientmi, v ktorej dosiahli veľmi povzbudivé výsledky.  Bude reč o tom, ako sa deti zo znevýhodneného prostredia vo Feuersteinovych popoludňajších kluboch učia, ako sa učiť, alebo ako im pomáhajú mentori, aby pokračovali v štúdiu na stredných školách a pochopili svet mimo osady. Predstavíme komplexné riešenie Luníka IX, výlučne rómskej mestskej časti s 95% nezamestnanosťou, kde sa ETP zasadilo o medzisektorovú spoluprácu v oblasti bývania, vzdelávania, verejných priestorov, kultúrnych, voľnočasových a duchovných aktivít.

Stovke účastníkov konferencie z celého Slovenska prvý raz predstavíme najnovšiu publikáciu ETP Andal o dživipen – Zo života, ktorá je už treťou knihou svojho druhu.

 

V Košiciach, 28. mája 2018.

Kontakt: Lenka Czikková – czikkova@ke.etp.sk

Program pre účastníkov konferencie Budujeme nádej

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


2 + 5 =