Stará Ľubovňa – Podsadek

Komunitné centrum sa nachádza v priestoroch kultúrneho domu.

Vedúci KC: Dávid Korčkovský

Lektorka predškolskej prípravy: Marianna Šprochová

Projektová manažérka: Ľudmila Stašáková

Asistent: Lukáš Dunka

Adresa: Kultúrny dom č.31

Podsadek

064 01 Stará Ľubovňa