Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Rómske hlasy pre zajtrajšok

ETP Slovensko sa dlhodobo usiluje o sociálnu integráciu obyvateľov rómskych komunít využitím najrôznejších nástrojov. Jedným z najefektívnejších sa ukazuje integrácia a búranie bariér medzi rómskymi komunitami a nerómskymi obyvateľmi prostredníctvom umeleckých aktivít. V roku 2011 sa ETP zúčastnilo projektu podporovaného programom Európskej komisie Kultúra 2007, v rámci ktorého sme nadviazali spoluprácu so známou českou speváčkou Idou Kelarovou, jej hudobnou skupinou a s umelcami z Medzinárodnej nadácie Yehudi Menuhin (IYMF).

Záznam z tohto vystúpenia si môžete pozrieť tu: http://www.mecem.sk/rpa/?id=projects&lang=slovak&show=21481

S týmito partnermi sme v septembri 2011 pripravili 3-dňový workshop Rómske hlasy pre zajtrajšok, počas ktorého sa Ida Kelarová so svojou hudobnou skupinou a siedmi umelci IYMF odborne a umelecky venovali talentovaným deťom z rómskych komunít z Moldavy nad Bodvou a z Košíc – Šace a nacvičili s nimi jednohodinové verejné vystúpenie. Záverečné vystúpenie sa konalo v Dome umenia v Košiciach za účasti divákov z radov širokej verejnosti, zástupcov mesta, ministerstva kultúry a odbornej verejnosti.

Keďže realizovaný projekt potvrdil svoj predpokladaný zámer a stretol sa s výbornou odozvou (zo strany detí, ich umeleckých vedúcich, rodiny, komunity, médií a aj širokej verejnosti), ETP Slovensko rozširuje vplyv projektu prostredníctvom vytvorenia dlhodobej spolupráce a k spolupráci pozýva aj ďalších partnerov.

Projekt má za cieľ inovatívnym spôsobom, spoločnou prácou rómskej a nerómskej mládeže búrať predsudky a vytvárať nové väzby a sociálne kontakty medzi talentovanými mladými ľuďmi. Štyridsiatim mladým ľuďom projekt poskytne možnosť odborného rastu a pravidelnej interakcie s uznávanými skúsenými umelcami. Práca pod vedením Idy Kelarovej a jej hudobnej skupiny má za cieľ motivovať mladých ľudí k ďalšiemu štúdiu a aktivitám v umeleckej oblasti.

V priebehu roka 2012 je naplánovaných 6 trojdňových workshopov pre 40 detí s Idou Kelarovou, jej hudobnou skupinou a pedagógmi z umeleckých škôl z Košíc a Moldavy nad Bodvou. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov 15 talentovaných mladých ľudí, hercov Divadla z chatrče vystúpi spoločne s Idou Kelarovou a jej hudobnou skupinou 18. apríla 2012 v Bruseli počas slávnostného programu v rámci medzinárodnej konferencie Od segregácii ku integrácii: úloha kultúry organizovanej Európskou komisiou.

Výstupom pravidelne sa opakujúcich workshopov bude aj séria vystúpení v komunitných centrách pre miestne publikum a školy. Slávnostné vystúpenie v Dome umenia v Košiciach 2. júla 2012 bude hlavnou verejnou prezentáciou projektu. Umelecká príprava slávnostného vystúpenia bude koordinovaná aj IYMF. Vystúpenia budú tematicky odrážať aktuálne spoločenské problémy, ktorým čelia obyvatelia sociálne vylúčených rómskych komunít a ich odzrkadlenie vo väčšinovej spoločnosti.

Prvý nácvik Idy Kelarovej s deťmi z Moldavy nad Bodvou sa uskutočnil 27. – 31. januára 2012. Najbližšie stretnutie je naplánované na 24. – 26. februára 2012.

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


7 + 6 =