Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Metodická príručka hodnotenia stratégie mesta v oblasti integrácie cudzincov

Migranti sa sťahujú do miest, kde hľadajú lepšiu kvalitu života, majú lepšie možnosti zamestnať sa a získať prístup ku kvalitnejšej mestskej infraštruktúre a službám. Predstavitelia mestských inštitúcií si stále viac uvedomujú potenciál a výhody integrácie migrantov. Aké postupy môžu zaviesť mestá, aby podporili integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín? Aké postupy môžu minimalizovať riziko odcudzenia od miestnych komunít a radikalizáciu? Aké politiky pripravujú cestu k súdržnej a inkluzívnej spoločnosti?

Projekt INTEGRA sa snaží zlepšiť proces dlhodobej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín (TCN) v piatich členských štátoch EÚ (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Taliansko a Slovensko) prostredníctvom zdieľania poznatkov a skúseností medzi mestami. Cieľom projektu je podporiť hlbšie vzájomné porozumenie medzi domácimi obyvateľmi a komunitami migrantov, ktorí sú stále častejšie označovaní ako bezpečnostné riziko, a zlepšiť politiky integrácie cudzincov v mestách.

V rámci projektu INTEGRA bola vytvorená aj táto metodická príručka, ktorá je určená  pre mestá (predstaviteľov mesta, úradníkov miestnej samosprávy, mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie, organizácie migrantov a TCN) na vyhodnotenie ich integračných politík a postupov. Cieľom príručky je nájsť odpovede na otázky súvisiace s integráciou, identifikovať prekážky a príležitosti na integráciu TCN na miestnej úrovni a vypracovať odporúčania pre zlepšenie súčasnej situácie.

Audity miest sú navrhované ako participatívna aktivita viacerých zainteresovaných strán, so zapojením miestnych komunít občanov a migrantov, verejné inštitúcie a odborníkov, ktorí sa zúčastňujú konzultácií, mapovania a hodnotenia.

Táto príručka obsahuje niekoľko rôznych nástrojov pre samohodnotenie mesta a zaznamenávanie pokroku. Zúčastnené strany ju môžu využiť na hodnotenie súčasných postupov mesta – zhodnotiť, či sú vítajúce a integrujúce. Identifikujú nedostatky v postupoch, pomáhajú stanoviť ciele a podporujú komunikáciu o svojich postupoch v rámci komunity. Aby bol audit integrácie mesta efektívny, je potrebné, aby štátni príslušníci tretích krajín a migranti boli zapojení ako rovnocenní partneri a dostali priestor zdieľať svoje vlastné pozitívne a negatívne skúsenosti. Mali by zohrávať úlohu pri navrhovaní zmien, pri implementácii a monitorovaní zlepšenia.

Príručka obsahuje štyri metódy auditu: sekundárny výskum (tzv. desk research), stretnutia fokusových skupín, mestské prechádzky s evaluačným dotazníkom a photovoice. Obsahuje aj pokyny k realizácii jednotlivých metód, vrátane analýzy zistení, pričom mapuje štyri základné charakteristiky miest priateľských voči migrantom:

 • Vízia mesta a služby pre štátnych príslušníkov tretích krajín;
 • Občianska angažovanosť a sociálna inklúzia štátnych príslušníkov tretích krajín;
 • Mestské prostredie;
 • Postoje voči štátnym príslušníkom tretích krajín a migrantom.

Budeme radi, ak si túto príručku stiahnete a využijete ju pri hodnotení súčasného stavu integračnej politiky vo vašom meste.  

V prípade otázok kontaktujte Lenku Czikkovú na czikkova@ke.etp.sk

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


8 + 5 =