Verejná zbierka ETP po celom Slovensku.
Čítajte

Skvalitnenie bývania rodín s nízkymi príjmami IDA

Open Society Institute a Habitat for Humanity vstúpili do partnerstva s Občianskym združením ETP Slovensko, aby spoločne počas nasledujúcich rokov realizovali inovatívny projekt – Splňme si svoj sen vo východoslovenských obciach a mestách, v ktorých žije veľký počet rodín s nízkymi príjmami.

Našim cieľom je pomôcť rodinám s nízkym príjmom, aby si zlepšili kvalitu bývania.

Od účastníkov zapojených do projektu sa očakáva, že budú schopní preukázať, že si vedia nielen zabezpečiť príjem, ale aj časť z neho odložiť pre svoje budúce ciele a plány. Finančný bonus vo výške maximálne rovnajúcej sa nasporenej sume peňazí je odmenou pre tých, ktorí dodržia prísne podmienky projektu. Bonus umožňuje sporiteľom uvažovať o takých cieľoch, ktoré by inak boli pre nich nedosiahnuteľné, ako napríklad vlastníctvo domu alebo bytu, rekonštrukcie, odborné vzdelanie, začiatok podnikania a pod.

Pre tých, ktorí splnia podmienky sporenia, je pripravená možnosť pôžičky do výšky nasporenej sumy na renováciu, rekonštrukciu alebo zakúpenie domu alebo bytu.

Všetci účastníci zapojení do projektu majú možnosť a aj povinnosť sa vyškoliť v „na mieru šitom“ finančnom vzdelávacom interaktívnom počítačovom kurze. V prípade záujmu im bude navyše poskytnutá pomoc a podpora pri rekonštrukcii, dostavbe, oprave alebo nákupe domu alebo bytu alebo pri zriadení živnosti. Personálni poradcovia ETP Slovensko, ktorí poskytujú komplexné sociálne služby a pracovné poradenstvo v miestnych komunitných centrách, pomôžu účastníkom zapojeným do projektu s návrhom osobného finančného plánu, poskytnú im individuálne finančné poradenstvo, pomôžu im naplánovať si postupné aktivity na dosiahnutie stanoveného cieľa. účastníci sa zmluvne (tzv. zmluvou o osobnej zodpovednosti) zaviažu, že budú dodržiavať prísne pravidlá projektu. Po splnení podmienok získajú úspešní účastníci finančný bonus vo výške nasporenej čiastky (priemerne cca 25.000 Sk).

V prípade úspešného splnenia podmienok sporenia je klientom poskytnutá možnosť neziskovej pôžičky na renováciu alebo modernizáciu obydlia. Realizácia je zabezpečená prostredníctvom tzv. Revolvingového fondu na poskytovanie pôžičiek pre rodiny s nízkymi príjmami a to na základe zmluvy medzi ETP Slovensko a Habitat for Humanity. O pôžičku môžu rodiny po prvom splatení pôžičky požiadať ešte štyrikrát. Na spoluprácu je prizvaná aj obec ako partner ETP Slovensko pri výbere žiadateľov o pôžičku a garant riadneho splácania pôžičiek a ich využitia v súlade s projektom.

Bližšie informácie o podmienkach a možnostiach zapojenia Vašej obce do projektu získate od Občianskeho združenia ETP Slovensko, Košice, tel. č. 055/7288856, kontaktné osoby – Slavomír Kutaš alebo Beáta Kopalová.

Napísali o nás

 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Noelle Dominique Rodriguez Dramatic Adventure Theatre

  Sú úžasní!! Robia toľko skvelej práce, hlavne pre deti. Myslím, že ak by mali viac finančných prostriedkov, mohli by dosiahnuť nové, ešte vyššie, méty!!! 29. júl 2015
 • Marta Gašparová Staviteľka domu v Rankovciach

  Ďakujem za pomoc, ktorú nám poskytujete. Som vďačná za to, že budeme mať vďaka vám nové bývanie.
 • Martin Fočár Člen rómskeho literárneho klubu

  S veľkým potešením, aj s údivom, som si vypočul večernú reláciu v slovenskom rozhlase, kde bola hosťom riaditeľka, pani Mačákova. Takúto obhajobu, úprimne, a korektne informácie, ktoré tam pani riaditeľka prezentovala, som nepočul ani z úst Rómskych aktivistov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Je to neuveriteľne, že sa niekto môže takto obetovať a byť nápomocný etniku, ktoré je tŕňom v oku celej Európe a dlhé roky sa nevie nájsť účinný recept na Rómov. Pani Mačákova, Vaša spoločnosť nám ukazuje cestu a formu skutočnej adresnej pomoci. Ďakujeme.

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *