Štvrtý ročník Gypsy Spirit 2012 venovaný V. Havlovi začína

S potešením oznamujeme, že ETP Slovensko sa stalo spolupracujúcou organizáciou pri realizácii 4. ročníka prestížneho projektu Gypsy Spirit. Viac o projekte a vyhlásení 4. ročníka sa dozviete v nasledujúcej oficiálnej tlačovej správe a na stránke www.gypsyspirit.eu.

Štvrtý ročník Gypsy Spirit 2012 venovaný V. Havlovi začína

Bratislava 3. apríla 2012 – Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa Rómov bol dnes v Bratislave vyhlásený 4. ročník ocenenia práce s rómskou komunitou – Gypsy Spirit 2012. Venovaný je pamiatke Václava Havla, ktorý bol opakovane predsedom odbornej poroty Gypsy Spirit a niekoľkokrát nad ocenením prevzal záštitu. 

Od prvého ročníka v roku 2009 napĺňa projekt Gypsy Spirit svoje  ciele: prezentovať prácu a výsledky všetkých, ktorí prispievajú k zlepšeniu situácie Rómov na Slovensku; vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych výsledkov a na ocenenie práce s rómskou komunitou.

V rámci štvrtého ročníka môžu byť nominovaní jednotlivci i organizácie na Ocenenia:

 1. pre mimovládnu organizáciu za realizáciu konkrétneho projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny a jeho dosiahnuté výsledky
 2. pre spoločnosť – firmu, ktorá podporuje projekty zamerané na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity
 3. pre mimoškolské vzdelávacie aktivity zamerané na rómske deti a mládež
 4. pre  jednotlivca, ktorý dlhodobou prácou prispel k zlepšeniu postavenia Rómov
 5. Čin roka za čin, ktorý prispel k záchrane života, alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca
 6. Gypsy Spirit médiá  – špeciálne ocenenie pre novinára/novinárku, ktoré aj v štvrtom ročníku bude uznaním za objektívnu alebo pozitívnu informáciu o rómskej problematike na Slovensku

Základnými kritériami hodnotenia budú obdobie realizácie aktivít (dlhodobé hľadisko), dosiahnuté výsledky a ich merateľnosť, motivačný vplyv na okolie a iné projekty, jedinečnosť, originalita a kreativita riešenia – mimoriadny prínos a pozitívne vnímanie verejnosťou. 

Vyhlasovateľmi 4. ročníka GYPSY SPIRIT 2012 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC); Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity; OZ LÁČHO DROM; Národné centrum pre rovnosť príležitostí; Slovenské elektrárne, člen skupiny ENEL, generálny partner a Rádio EXPRES, partner kategórie Čin roka.

V priebehu predchádzajúcich ročníkov sa o cenenie Gypsy Spirit  uchádzalo  335 mimovládnych organizácií, firiem a jednotlivcov. O víťazoch vždy rozhodovala Odborná porota a porota Čin roka. Členmi porôt boli v minulosti, napríklad aj: Václav Havel, PhDr. Sylvia Porubänová, Michael Kocáb, Andrzej Mirga, Rumyan Russinov a Jaroslav Kiska, či „Cigánska diablica“ Silvia Šarköziová, Leila Abassová, Andrej Bán, Jarmila Balážová, Miroslava Hapalová, Rena Milgrom, Eva Babitzová alebo František Godla. Minulý ročník Gypsy Spirit podporili svojou účasťou v odbornej porote Michael Kocáb, Costel Bercus, Nicholas Martyn, Zeljko Jovanovic, Katarína Mathernová a Miroslav Pollák.

Termín na podávanie prihlášok je do 30.júna 2012. Tri nominácie v každej z kategórií budú zverejnené na tlačovej konferencii v prvý septembrový týždeň. Víťazov vyhlásime počas slávnostného odovzdávania ocenení začiatkom októbra. Prihlášky a viac informácií o projekte nájdete na internetovej stránke www.gypsyspirit.eu.

TYRŠOVO NÁBREŽIE (11:00 – 14:00)

Tlačová konferencia

Oficiálne vyhlásenie 4. ročníka udeľovania ocenení – Gypsy Spirit 2012.

 • Kokavakere LavutáraSendreiovci a sólisti speváckeho zboru Čercheňora (Hviezdičky)
 • Róbert Riga, umelecký kováč z Dunajskej Lužnej
 • Anička Oláhova, víťazka rómskej Superstar 

Beautiful People, výstava fotografií Šymona Klimana

 • Farebný svet, výstava obrázkov detí zo ŠZŠ Spišský Štiavnik 
 • ochutnávka tradičnej rómskej kuchyne

AUPARK (17:00 – 20:00)

 • Bohémiens – pod vedením primášky Barbory Botošovej
 • Kokavakere Lavutára – Sendreiovci
 • Tanečný súbor Terňi voďi (Mladá duša) 

Súčasťou programu budú príhovory osobností:

Miroslav POLLÁK – splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, tvorivé dielne žiakov SSOŠ v Kežmarku, Arne B. MANN – romista, Martin ŠULÍK – režisér filmu Cigáň, Ricco Šarközi – spevák, Ľubomíra SLUŠNÁ-FRANZ – prezidentka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu. Program pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC).

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je budovať porozumenie, podporovať medzinárodnú kultúrnu výmenu, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor na ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Vo svojej vzdelávacej činnosti sa ACEC zameriava na prípravu a uplatňovanie vzdelávacích a osvetových  programov pre sociálne slabé skupiny (programy zamerané na rómsku menšinu na Slovensku).

ACEC aktívne pôsobí v teréne  v rómskych osadách od roku 2002 a v súčasnosti realizuje projekty Zdravé komunity a Fond na vzdelávanie mladých rómskych umelcov v 42 osadách na východnom a strednom Slovensku. 

Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a Enel je druhou najväčšou energetickou spoločnosťou v Európe, celkovo pôsobí v 40 krajinách po celom svete. Slovenské elektrárne i Enel sú partnermi významných filantropických inštitúcií. Svoju spoločenskú zodpovednosť pri podnikaní nazývajú Energiou pre krajinu – Energia pre šport, Energia pre kultúru, Energia pre vzdelanie, Energia pre prírodu a Energia pre život. Sú to sféry aktivít – energie, ktorými elektrárne podporujú aj v roku 2011 rozvoj spoločenskej zodpovednosti pri podnikaní (CSR) na Slovensku. Projekt Gypsy Spirit patrí do programu Energia pre život.

Viac informácií:

Michal Kubo, office@acec.sk, 0902 749 221 

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

Iveta Duchoňová, iveta.duchonova@vlada.gov.sk, 0948 083 618

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity