Stará Ľubovňa – Podsadek

ETP pôsobí v lokalite Stará Ľubovňa - Podsadek už viac ako 15 rokov. V meste žije asi 2200 Rómov, z toho približne 1200 žije v segregovanej osade Podsadek. V Podsadku sa nenacháza materská škola, iba základná škola so 100% rómskymi žiakmi. Komunitné centrum ponúka miestnym Rómom možnosť zmysluplne využiť svoj voľný čas a vzdelávať sa prostredníctvom rôznych aktivít.

Kontaktné informácie

Vedúci KC: Dávid Korčkovský

Lektorka predškolskej prípravy: Marianna Šprochová

Projektová manažérka: Ľudmila Stašáková

Asistent: Lukáš Dunka

Email: korckovsky@ke.etp.sk

Tel. číslo: 0910 420 276

Adresa: Kultúrny dom č.31, Podsadek 064 01 Stará Ľubovňa

Google maps

Komunitné centrum je aktuálne v rekonštrukcii.