Pamäť, zodpovednosť, budúcnosť: Aktuálne články

Oslavovali sme aj so seniormi

Vo Veľkej Ide sa na oslavu Dňa Rómov poctivo pripravovali. Stovka divákov si prišla do komunitného centra pozrieť pekný a bohatý ...
Čítať Viac

Pred Dňom Rómov

Prípravy na oslavu dňa Rómov vo Veľkej Ide vyvrcholili tvorivým workshopom ...
Čítať Viac

Ženám i dedkovi

Ani komunitné centrum vo Veľkej Ide nezabudlo na sviatok všetkých žien. Predškoláci sa na tento deň poctivo pripravovali ...
Čítať Viac

Štartujeme nový projekt pre Rómov – seniorov

Pani Emília Čurejová z osady v Starej Ľubovni-Podsadku, ktorá sa tohto roku dožije 82 rokov, sa v knihe Andal o dživipen (2011) vyjadrila: ...
Čítať Viac
Loading...