Košice – Luník IX

Na sídlisku Luník IX žije aktuálne do 4000 obyvateľov, o niečo menší počet má na sídlisku trvalý pobyt, ale dlhodobo sa žije v zahraničí alebo v inej lokalite. ETP využíva na svoje aktivity priestory miestneho komunitného centra v správe Mesta Košice. Zároveň prebieha na Luníku IX prvá fáza projektu svojpomocnej výstavby.

Kontaktné informácie

Vedúca KC: Petra Kurutzová Email: etp@ke.etp.sk Adresa: Krčméryho 2, 040 11 Košice

Kde nás nájdete?

Komunitné centrum Mesta Košice, Krčméryho 2, 040 11 Košice - Luník IX