Komunitná sociálna práca

Vzdelávací program pre komunitných sociálnych pracovníkov zamestnaných v komunitných centrách riadených ETP Slovensko.

Dátum realizácie: September 2004/ December 2004
Podpora: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Finančná podpora: SK 500,000