FIE školské kluby: Aktuálne články

Kazuistika: Vladimíra Fortunová, lektorka FIE

ETP Slovensko bola prvá organizácia na Slovensku, ktorá pri vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít začala využívať metódu Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania ...
Čítať Viac

Oslavy Dňa Rómov v Rankovciach

V komunitnom centre v Rankovciach sa Medzinárodný deň Rómov oslavoval po celý minulý týždeň.  ...
Čítať Viac

Šibáky pre zdravie

Príroda sa prebúdza aj v Starej Ľubovni - Podsadku, tak sa deti z miestneho komunitného centra vybrali na malú vychádzku ...
Čítať Viac

Vyrobte si farebný močiar, ktorý pení

Malí vedci vo FIE klube na Luníku IX sa v piatok venovali téme kvapalín, plynov a tuhých látok. Experimentom zistili, ...
Čítať Viac

Opre Roma!

V pondelok 8. apríla sme na Luníku IX oslavovali Medzinárodný deň Rómov ...
Čítať Viac

Slizový ošiaľ zachvátil už aj Luník

V popoludňajšom školskom klube FIE na Luníku IX sa v piatok experimentovalo. Deti sa pod vedením dvanásťročnej "lektorky slizu", ...
Čítať Viac