Mikropôžičkový program

Mikropôžičkový program občianskeho združenia ETP Slovensko ponúka prijateľnú alternatívu pre sociálne slabých jedincov a rodiny na zlepšenie kvality bývania.

Zlepšenie kvality bývania v rómskych komunitách na strednom a východnom Slovensku

Realizátor: Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj