Aktuality

Zdravotná prednáška v Kokave

Klienti v Kokave nad Rimavicou sa zúčastnili spoločenského stretnutia a diskutovali o ich sociálnej situácii a problematike. Diskusia bola vedená ...
Čítať Viac

Malý krôčik vpred

Citát „Nech dvihne ruku ten, kto by sa chcel narodiť ako Róm“, rezonuje v mojich ušiach už dlhý čas ...
Čítať Viac

Varenie tradičného rómskeho jedla

Informačno - poradenské centrum Rómov v Rimavskej Sobote zorganizovalo varenie tradičného rómskeho jedla ...
Čítať Viac

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Podľa zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja je každá obec/mesto povinná vypracovať strednodobý plánovací dokument na podporu svojho ...
Čítať Viac

Stretnutie MVO v Levoči (SAPN)

Na stretnutí v Levoči deklarovali zástupcovia mimovládnych organizácii záujem oživiť Slovenskú sieť proti chudobe (SAPN) ako strešnú organizáciu, ktorá bude ...
Čítať Viac

Kritéria výberu

Pri výbere obcí a miest sa prihliadalo na splnenie nasledovných kritérií: ...
Čítať Viac