Veľká Ida

Vedúca KC: Lucia Lučai

Sociálny pedagóg: Stela Hajdučeková

Lektorka FIE školského klubu: Natália Pilipčuková

Email: lucai@ke.etp.sk

Adresa: Veľká Ida 674, 044 55