Vaše 2 % z dane = 100 % zmena pre naše deti

V prípade, že sa rozhodnete použiť svoje 2% ako dar deťom, ktoré to potrebujú,

tak vedzte, že u nás budú financie použité na tieto účely:

a) ochrana a podpora zdravia,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Vašu pomoc si vážime a ďakujeme, že vám záleží na našej spoločnej budúcnosti.

Na poukázanie 2% dane, použite prosím, tlačivo v galérii.