TVOJ SPIŠ – Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši

Projekt realizovaný od januára 2001 do mája 2005 zameraný na podporu ekonomického rozvoja a sociálnej integrácie marginalizovaných a znevýhodnených obyvateľov so špecifickým zameraním sa na rómsku menšinu.

Spozori a donori: UNDP, MATRA, Karpatská nadácia, Heifer International, miestne samosprávy a i.

Výška poskytnutých finančných prostriedkov: USD 900,000

Posledné články

 • Sumár

  Fond TVOJ SPIš počas svojej existencie realizoval 7 grantových kôl (rok 2001 – 2005) pre predkladateľov projektov z miest a obcí Fondu TVOJ SPIš (FTS).Čítajte viac

 • Projekt s názvom Detské ihrisko

  Projekt s názvom Detské ihrisko pri MŠ je projektom 6. grantového kola Spolku hrhovskej mládeže. Absencia verejného – obecného ihriska pre deti v Spišskom Hrhove, ako aj potreba a dopyt po takomto ihrisku sa stali jeho základnou myšlienkou.Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Pekáreň

  Projekt realizuje: OZ Spiš – združenie pre obnovu a rozvoj regiónu, Nová č. 40, 053 02 Spišský HrhovČítajte viac