TVOJ SPIŠ II – Zapájanie mimovládnych organizácií do sociálnej ekonomiky

Podpora rozvoja mimovládnych organizácií v rôznych obciach regiónu Spiš tak, aby boli schopné pomáhať sociálne znevýhodneným obyvateľom a zvýšiť ich šance uplatniť sa na trhu práce.

Dátum realizácie: Marec 2005/ December 2008
Podpora: ESF Iniciatíva, EQUAL
Výška podpory: SK 20,000,000

Posledné články

  • Personálny poradca je človek…

    Personálny poradca je človek, ktorý by mal vedieť pomôcť klientovi nájsť správnu cestu, nájsť správny smer, ktorým sa má vydať, aby sa jeho problém podarilo vyriešiť. Na tejto ceste by mu mal byť oporou, o ktorú sa môže oprieť, keď mu bude najťažšie a nebude vládať kráčať ďalej. Čítajte viac

  • Návšteva partnerov – Wales

    Powys Dev Workers forum – Zúčastnili sme sa pravidelného raz za 6 týždňov sa uskutočňujúceho stretnutia Rozvojového (domáceho) partnerstva, kde si povedali svoje novinky a predstavili rôzne projekty – ako je vzdelávací projekt pre vyškoľovanie dobrovoľníkov, akčný výskumný plán, ktorý ešte budú spripomienkovávať, a strategický materiál – podmienky pre získavanie financií z grantu, aké musí spĺňať hlavný partner a ostatní partneri atď.Čítajte viac

  • Prvé kolegyne

    Pribudli nám kolegyne. Počujete dobre. V našej stolárskej dielni pracujú okrem mužov už aj ženy. Nemyslíte si, nie sú to žiadne upratovačky ani sekretárky. Čítajte viac