Križovatky

Program osobnostného rozvoja a program opätovného návratu na trh práce dlhodobo nezamestnaným ľuďom.

Dátum relizácie: Jún 2008/September 2010
Podpora: Veľvyslanectvo USA, Britského kráľovstva, Nadácia Friedricha Eberta, Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní
Finančný príspevok: EUR 30,000

Posledné články

  • „Zmena je to, čo potrebujeme, ak sa chceme pohnúť ďalej.“

    Počas uplynulých dvoch týždňov prebiehalo v ETC Humenné školenie klientov s názvom Križovatky. Lektorka Victoria Jeffs z Colorada v Spojených štátoch amerických ukázala klientom, korí sa ocitli na najväčšej križovatke v ich živote, ako sa nielen zmieriť s minulosťou, ale najmä, ako nájsť to, čo im pomôže žiť kvalitný a plnohodnotný život v novej krajine, nájsť svoj cieľ.Čítajte viac

  • Križovatky v ETC Humenné

    Spolu šesť dní školila autorka kurzu Križovatky pani Vicktoria Ball Jeffs z Colorado, USA  Afgánske utečenky, ktoré trávia šesť mesiacov v Evakuačnom tranzitnom stredisku na Slovensku, pred tým, než budú presídlené do tretej krajiny.  Čítajte viac

  • Hľadanie životného cieľa

    Od januára prebieha v našom KC kurz Križovatky pre mladých z marginalizovanej rómskej komunity. Lektormi kurzu sú Eva Škopová a Jaroslav Husár, ktorí sa mladým účastníkom kurzu venujú s plným nasadením. Čítajte viac