Humanitárny a sociálny program (HSP)

Identifikácia a doručenie humanitárnej a sociálnej pomoci viac ako 6.000 starším Rómom v núdzi, obetiam nacistického holokaustu, žijúcim na strednom a východnom Slovensku.

Dátum realizácie: Október 2003/Január 2006
Podpora: Medzinárodná organizácia pre migráciu
Finančná podpora: USD 2,662,250

Posledné články

  • Príbeh na tri písmená

    Neviem, koľkí z vás by si napochytre spomenuli na nejakú pozitívnu informáciu spojenú s rómskou komunitou. Nepotrebujeme štatistiku tohto druhu. Čítajte viac

  • Humanitný a sociálny program

    Počas druhej svetovej vojny obzvlášť trpeli niektoré veľké skupiny obyvateľov európskych štátov. Mnohí z nich toto utrpenie ani neprežili a tí, ktorí prežili sú touto traumou postihnutí dodnes. Čítajte viac

  • QUO VADIS II

    Rada by som reagovala na úvahu s názvom QUO VADIS? – Kam kráčas? našej kolegyne (Anky Marecovej – komunitnej pracovníčky) zo Štrby. Moje skúsenosti z udržiavaním tradícii sú podobné, ak nie rovnaké. Čítajte viac