Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Učíme sa učiť sa

Učíme sa učiť sa je názov dosiaľ najrozsiahlejšej publikácie ETP Slovensko, ktorá na 240 stranách podáva dôkaz o tom, že deti z rómskych osád, rovnako ako všetky ostatné zdravé deti, sú vzdelávateľné a rady sa učia, pravda, ak majú vytvorené férové podmienky.

Po publikácii Učme sa učiť sa, ktorú v roku 2015 vydalo ETP, je to už druhá kniha o prednostiach a aplikovaní Feuersteinovej metódy Inštrumentálneho obohacovania (FIE) v prostredí detí zo segregovaných osád.

Mottom novej publikácie je myšlienka tvorcu metódy, izraelského psychológa, profesora  Reuena Feuersteina: „Ak nie si pripravený všímať si silné stránky svojich žiakov, nedotýkaj sa ich slabých stránok.“

Prvá časť publikácie Učíme sa učiť sa prezentuje súčasný stav vo vzdelávaní detí zo segregovaných komunít a ponúka riešenia a témy na zamyslenie sa z domácich i zahraničných skúseností. Zhŕňa výsledky rigorózneho experimentu, prostredníctvom ktorého ETP v  spolupráci s výskumníkmi z Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe overovalo účinnosť metódy Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania a porovnávala sa jej efektívnosť s metódou Krížom-krážom. Výsledky výskumu sú interpretované textom i grafikou.

Druhá časť publikácie približuje činnosť klubov FIE a klubov Krížom-krážom, ktoré pracovali v spolupráci s miestnymi základnými školami v troch lokalitách, kde ETP v súčasnosti pôsobí a tiež prináša ukážky pracovných listov, prác detí a ďalší bohatý obrazový materiál, ktorý zaiste poslúži mnohým pedagógom pri práci s deťmi z vylúčených komunít.

Napísali o nás

 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Noelle Dominique Rodriguez Dramatic Adventure Theatre

  Sú úžasní!! Robia toľko skvelej práce, hlavne pre deti. Myslím, že ak by mali viac finančných prostriedkov, mohli by dosiahnuť nové, ešte vyššie, méty!!! 29. júl 2015

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


3 + 3 =