Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Učíme sa učiť sa

Učíme sa učiť sa je názov dosiaľ najrozsiahlejšej publikácie ETP Slovensko, ktorá na 240 stranách podáva dôkaz o tom, že deti z rómskych osád, rovnako ako všetky ostatné zdravé deti, sú vzdelávateľné a rady sa učia, pravda, ak majú vytvorené férové podmienky.

Po publikácii Učme sa učiť sa, ktorú v roku 2015 vydalo ETP, je to už druhá kniha o prednostiach a aplikovaní Feuersteinovej metódy Inštrumentálneho obohacovania (FIE) v prostredí detí zo segregovaných osád.

Mottom novej publikácie je myšlienka tvorcu metódy, izraelského psychológa, profesora  Reuena Feuersteina: „Ak nie si pripravený všímať si silné stránky svojich žiakov, nedotýkaj sa ich slabých stránok.“

Prvá časť publikácie Učíme sa učiť sa prezentuje súčasný stav vo vzdelávaní detí zo segregovaných komunít a ponúka riešenia a témy na zamyslenie sa z domácich i zahraničných skúseností. Zhŕňa výsledky rigorózneho experimentu, prostredníctvom ktorého ETP v  spolupráci s výskumníkmi z Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe overovalo účinnosť metódy Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania a porovnávala sa jej efektívnosť s metódou Krížom-krážom. Výsledky výskumu sú interpretované textom i grafikou.

Druhá časť publikácie približuje činnosť klubov FIE a klubov Krížom-krážom, ktoré pracovali v spolupráci s miestnymi základnými školami v troch lokalitách, kde ETP v súčasnosti pôsobí a tiež prináša ukážky pracovných listov, prác detí a ďalší bohatý obrazový materiál, ktorý zaiste poslúži mnohým pedagógom pri práci s deťmi z vylúčených komunít.

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


4 + 6 =