Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

TLAČOVÁ SPRÁVA – V KOŠICIACH SA STRETNÚ ZÁSTUPCOVIA ORGANIZÁCIÍ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI ZO ŠTYROCH KRAJÍN

KONFERENCIA KARPATSKÁ PLATFORMA OBČIANSKYCH ORGANIZÁCIÍ A VYTVORENIE MEDZIREGIONÁLNEHO CENTRA PRE SOCIÁLNE ZAČLENENIE V KARPATSKOM REGIÓNE

Päťdesiat zástupcov štyridsiatich organizácií občianskej spoločnosti z Maďarska, Poľska, Slovenska a Ukrajiny sa stretne 2. a 3. októbra 2018 v Košiciach v hoteli Roca na Južnej triede 117 na konferencii, aby diskutovali o  budúcej spolupráci. Stretnutie je súčasťou projektu Karpatská platforma pre občiansku spoločnosť – vytvorenie medzinárodného centra organizácií zaoberajúcich sa sociálnou inklúziou v karpatskom regióne.  

Cieľom projektu je vytvoriť medzinárodnú sieť neziskových organizácií, ktoré pracujú v marginalizovaných komunitách a sústreďujú sa na zlepšenie situácie obyvateľov vylúčených komunít.

Projekt zvýši vplyv a váhu občianskeho sektora prostredníctvom rozvoja kapacít na vytvorenie východísk pre sieťovanie, výmenu skúseností, poznatkov a osvedčených postupov.

Organizácie zapojené do projektu – Karpatská nadácia Maďarsko, ETP Slovensko, Karpatská nadácia Ukrajina a Nadácia Brána Karpát z Poľska – pomôžu pri rozvoji a rozšírení aktivít neziskových organizácií, ktoré pôsobia v marginalizovaných komunitách vidieckeho prostredia, predovšetkým v odľahlých oblastiach zúčastnených štyroch krajín.

Najmenej rozvinuté regióny vidieckych oblastí Maďarska, Slovenska, Poľska a Ukrajiny majú podobné charakteristiky: veľkú vzdialenosť od hlavného mesta, nedostatočnú infraštruktúru, rozmanité etnické a kultúrne dedičstvo, podobné prírodné zdroje a históriu. Zároveň čelia  veľmi podobným výzvam: chudobe, sociálnemu vylúčeniu, marginalizácii a stigmatizácii chudobných.

Občianska spoločnosť je stále slabá. Neziskové organizácie, ktoré pôsobia v najmenej rozvinutých regiónoch, nemajú dostatok finančných prostriedkov, zvyčajne disponujú  pomerne slabými skúsenosťami so strategickým plánovaním, chýbajú im potrebné informácie a ich spolupráca v rámci mimovládneho sektora, s verejným či súkromným sektorom je málo efektívna. Tieto  zdroje sú však veľmi dôležité na uskutočnenie účinných opatrení v záujme zmiernenia chudoby a sociálneho začlenenia tých, ktorí pomoc najviac potrebujú.

V severovýchodnom Maďarsku, na východnom Slovensku, juhovýchodnom Poľsku a západnej Ukrajine sa počas 18-mesačnej medzinárodnej projektovej spolupráce vytvoria podobné siete spolupracujúcich neziskových organizácií. Medziregionálne stretnutie je spolu s vytvorením spolupracujúcich tímov významným krokom na ceste spolupráce.

Konferenciu otvoria veľvyslanec Henk Cor van der Kwast z Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku a Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja. Hlavnú prezentáciu prednesie Péter Hunčík, lekár, spisovateľ a publicista zo Slovenska. Prezident Karpatskej nadácie Maďarsko Sándor Köles predstaví zámer Karpatskej platformy pre občiansku spoločnosť a medziregionálneho centra pre sociálne inovácie.

Priestor na vzájomnú inšpiráciu poskytnú diskusie o témach, ktoré sú špecifické pre jednotlivé krajiny. Počas druhého dňa stretnutia sa budú zástupcovia organizácií venovať možnostiam medzinárodnej spolupráce a plánovať fungovanie Karpatskej platformy pre občiansku spoločnosť a medziregionálneho centra pre sociálne inovácie.

Projekt podporili: Medzinárodný vyšehradský fond (www.visegradfund.org), Ministerstvo zahraničných vecí Holandského kráľovstva (www.minbuza.nl), Robert Bosch Stiftung a Nadácie Inštitútu otvorenej spoločnosti v spolupráci s OSIFE Nadácií otvorenej spoločnosti.

 

INTER-REGIONAL MEETING_Kosice_2-3.10.2018_Program

Viac informácií o projekte nájdete na: http://www.karpatokalapitvany.hu/en/tartalom/carpathian-civil-society-platform

V Košiciach, 20. 9. 2018.

 

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


1 + 6 =