Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Tlačová správa: Spúšťame komunikačnú kampaň “Som Košičan”/“Som Košičanka”

28. marca 2019

Počas intenzívnej práce v roku 2018 nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj v rámci projektu  INTEGRA – Integrácia cudzincov prostredníctvom mestských partnerstiev, uskutočnila audit mesta Košice v oblasti integrácie cudzincov a v širokom partnerstve vytvorila Koncepciu integrácie cudzincov v meste Košice. Rok 2019 bude zameraný na kreatívnu časť projektu.

Je spojená s komunikačnou kampaňou smerom k verejnosti a zároveň vytvorením informačných materiálov určených cudzincom. Súčasťou kampane sú aj advokačné aktivity smerom k predstaviteľom mesta Košice, aby Koncepcia – ako prvý komplexný materiál v tejto téme – bola živým materiálom, podkladom, z ktorého môžu čerpať jednotlivé oddelenia pri tvorbe svojich akčných plánov.

V stredu 27. marca 2019 sme zorganizovali na Magistráte mesta Košice stretnutie lokálnych partnerov projektu (zástupcovia Magistrátu mesta Košice, Úradu Košického samosprávneho kraja, neziskových organizácií Marginal a IOM Košice, Psychosociálneho centra Košice, Slovenskej akadémie vied), ktorí svojimi nápadmi prispeli k vytvoreniu konceptu komunikačnej a advokačnej kampane.

Komunikačná kampaň bude pokračovať v odkaze, ktorý sme v januári predstavili na podujatí IntegRare! Život v pestrosti – rôznorodé Košice v kine Úsmev v Košiciach. Sme presvedčení, že práve príbehy jednotlivcov a príbehy spájania a vytvárania komunít sú inšpiratívne a ľudsky najlepšie uchopiteľné. Budeme ich predstavovať prostredníctvom lokálnych médií, lokálne obľúbených podujatí, v online priestore a vytvorením materiálov, ktoré budú mať nielen informačnú, ale aj umeleckú hodnotu.

Zároveň chceme pomôcť vytvoriť informačný balíček (online aj offline) pre cudzincov, ktorí do mesta prichádzajú. So sebou prinášajú know-how, skúsenosti, chuť zapojiť sa do života mesta. Uľahčenie orientácie v úradných procesoch podporí ich efektívnejšiu integráciu už na začiatku.

Baví nás spájanie ľudí z rôznych svetov, ktorí zároveň žijú spolu v jednom meste.

O všetkých aktivitách budeme informovať na stránke http://etp.sk/projekty/integra-integracia-statnych-prislusnikov-tretich-krajin-prostrednictvom-mestskych-partnerstiev/ a na facebook stránke www.facebook.sk/etpslovensko

 

Pre viac informácií kontaktujte projektovú koordinátorku ETP Slovensko:

Lenka Czikková, czikkova@ke.etp.sk, 0905 95 13 94

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


4 + 1 =