Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

TLAČOVÁ SPRÁVA – SPOLUPRÁCA NEZISKOVIEK NA POMOC ZNEVÝHODNENÝM OBYVATEĽOM

V stredu 27. júna t.r. sa uskutoční od 11. do 16. hodiny v Teledome na Timonovej ulici v Košiciach workshop, na ktorom sa stretnú  dlhodobo proaktívne neziskové organizácie, pomáhajúce ľuďom zo znevýhodneného prostredia, čo sú najčastejšie Rómovia. Zámerom workshopu je zadefinovať najdôležitejšie oblasti problematiky a vytvoriť intenzívnejšiu spoluprácu  neziskoviek. Stretnutie organizuje ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Riešenie problémov spolužitia väčšinovej spoločnosti s rómskou menšinou patrí k dlhodobým výzvam. Platí to nielen na celoslovenskej úrovni, ale najmä v menej rozvinutých regiónoch východného Slovenska, kde je zastúpenie Rómov najpočetnejšie. S inovatívnymi nápadmi a odvážnymi riešeniami prichádzajú nadšení jednotlivci, ale najčastejšie väčšie aj menšie neziskové organizácie, ktoré pôsobia v sociálne a ekonomicky málo rozvinutých regiónoch najmä východného Slovenska.

Napriek nesporným úspechom v tejto verejne prospešnej činnosti stále ostáva mnoho možností nevyužitých, nevyskúšaných a nezrealizovaných. Patrí medzi ne aj intenzívnejšia spolupráca  neziskových organizácií, ktoré sa svojou činnosťou v teréne, najmä v segregovaných komunitách v obciach a mestách, prevažne v menej rozvinutých regiónoch východného a stredného Slovenska, vzájomne dopĺňajú. Neziskové organizácie, ktoré v segregovanom prostredí rozvíjajú svoje aktivity v oblasti vzdelávania, finančnej inklúzie, bývania, zdravia, sociálnej práce s deťmi alebo dospelými si vymenia skúsenosti, označia oblasti, kde potrebujú pomoc, resp. kde ju môžu poskytnúť.

Je pravdepodobné, že za účelom vzájomnej pomoci, výmeny informácií, ale najmä spoločnej realizácie vzájomne sa doplňujúcich a na seba nadväzujúcich aktivít v teréne, t.j. v konkrétnych obciach, mestách, regiónoch  vytvoria neformálnu Iniciatívu/ Platformu s cieľom dosiahnuť synergiu a v konečnom dôsledku  zlepšenie  života sociálne znevýhodnených občanov, vrátane tých najbiednejších, ale najmä dôstojné spolunažívanie všetkých obyvateľov konkrétnej obce, mesta a regiónu.

 

V Košiciach, 26. 6. 2018.

 

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


1 + 8 =