Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Tlačová správa – Piaty pracovný workshop Budujeme nádej na Luníku IX

Dnes (29. 11. 2017) sa v Hoteli Gloria Palac v Košiciach na Bottovej ulici uskutoční v poradí už piaty workshop Budujeme nádej na Luníku IX, ktorý organizuje ETP Slovensko v spolupráci s Mestom Košice a Mestskou časťou Luník IX. Workshop je súčasťou komplexného programu riešení, ktorými ETP pomáha obyvateľom Luníka IX vytvárať fungujúcu sebestačnú komunitu. Komunitu, ktorá dokáže efektívne riešiť mnoho a roky neriešených problémov a najmä budovať pevné väzby a priateľstvá s aktívnymi ľuďmi z celého Slovenska.

Témou workshopu je včasné riešenie problémov na Luníku IX. Dlhodobým zámerom ETP je prispieť k skvalitneniu života obyvateľov tohto zanedbávaného sídliska, na ktorom žije vyše tri a pol tisíc sociálne vylúčených ľudí, cestou aktivizácie obyvateľov, svojpomocnej výstavby rodinných domov, vďaka ktorej stavebníci získajú aj potrebné zručnosti pre budúce profesionálne uplatnenie a vzdelávacími aktivitami organizovanými pre deti a dospelých.

Na workshope vystúpia riaditeľka ETP Slávka Mačáková, vedúca Referátu sociálnych vecí mesta Košice Eva Dudová, Martin Jerguš z Útvaru hlavného architekta mesta Košice, starosta košickej mestskej časti Luník IX Marcel Šaňa, obyvatelia tejto mestskej časti, Saleziáni Don Bosca, ktorí tam už dlhší čas vyvíjajú aktivity a ďalší hostia.

Cieľom piateho workshopu je spoločne dopracovať Koncepciu a akčné plány komplexného riešenia situácie na Luníku IX do takej podoby, aby boli v čo najkratšom čase predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Košice a príslušným ministerstvám.

Workshop poskytne ucelený obraz o všetkom, čo sa deje, bude diať a čo sa ešte len plánuje. Zúčastnia sa na ňom zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Mesta Košice, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach a ďalších organizácií, ktorí môžu prispieť k tomu, aby sa Luník IX stal sídliskom ako ktorékoľvek iné, aby si jeho obyvatelia našli a udržali prácu a aby mládež po úspešnom ukončení základnej školy pokračovala v ďalšom vzdelávaní.

 

Realizáciu workshopu finančne podporuje Ministerstvo spravodlivosti SR a Európska únia – Dunajský nadnárodný program, projekt s názvom Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje.

 

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


5 + 2 =