Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

TLAČOVÁ SPRÁVA – MEDZINÁRODNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE PARTNEROV RARE

Dnes sa začal v hoteli Centrum v Košiciach dvojdňový workshop, ktorý organizuje ETP Slovensko pre medzinárodné stretnutie partnerov projektu RARE, ktorého cieľom je meniť pohľad a prax v otázkach začleňovania Rómov na trh práce na Slovensku a v Dunajskom regióne.

Na workshope rokujú štyri desiatky odborníkov z tretieho sektora a verejnej správ z šiestich krajín – Bulharska, Česka, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska, ktorí sa zameriavajú na riešenie otázok zamestnanosti Rómov. Dnes sú na programe paralelné zasadnutia  pracovných skupín. Preberá sa aktuálny stav projektu – administratívne a finančné otázky, systém tematického monitorovania, komunikačné úlohy a príprava kampaní, ďalej otázky spätnej väzby v záujme zabezpečenia kvality aktivít, mapovanie bariér a analýza situácie v šiestich  krajinách Dunajského regiónu a ich praktické použitie a ďalšie témy. Popoludní sa vypracujú detailné pilotné plány a usmernenia pre monitorovanie. Zajtra sa podrobne odprezentujú všetky pilotné programy, bude sa hovoriť o aktuálnom stave miestnych skupín, ktoré sa na spolupráci podieľajú, o všeobecných otázkach projektu a bude možnosť konzultácií s externými odborníkmi.

Dve neziskovky a Centrum sociálnych a psychologických vied SAV získali spolu s partnermi z 8 krajín viac ako 2 milióny eur v rámci Stratégie EÚ pre dunajský región (Dunajská stratégia), program „Interreg“  Európskej únie na podporu spolupráce a rozvoja krajín strednej Európy so zameraním na sociálne inovácie.

Inovatívne pilotné projekty na Slovensku sa budú realizovať v najmenej rozvinutých okresoch Kežmarok a Lučenec a na sídlisku Luník IX v meste Košice.

Realizátori projektu sú presvedčení, že mobilizácia pracovných síl, ucelená rozvojová stratégia a dočasne chránené pracovné miesta sú na pracovnom trhu rovnako dôležité ako senzibilizácia verejnej mienky a boj proti diskriminácii.

Projekt aplikuje tézu, že každý občan EÚ, bez ohľadu na to, či žije v rómskej osade alebo v hlavnom meste, má rovnaké právo na kvalitné vzdelanie, primeranú prácu, kvalitnú infraštruktúru či kvalitný život. Každý občan EÚ môže byť prínosom pre spoločnosť a záleží od spoločnosti, či tým, ktorí sa narodili a vyrástli v rómskych osadách, podá pomocnú ruku.

 

Bližšie informácie: Slávka Mačáková, riaiditeľka ETP Slovensko, macakova@ke.etp.sk

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


3 + 6 =