Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Štyri roky našich skúseností s FIE

Na medzinárodnej konferencii Identifikácia výziev a spôsobov prevencie diskriminácie a segregácie vo vzdelávaní predstavila naša kolegyňa Lenka Czikková skúsenosti ETP Slovensko s implementáciou Feuersteinovej metódy Inštrumentálneho obohacovania (FIE). Konferenciu organizovalo Ministerstvo školstva, vedy a športu Slovenskej republiky a uskutočnila sa 26. a 27. septembra 2017 v Bratislave.

Od kolísky po kariéru – tak označujeme náš prístup k vzdelávaniu našich klientov,“ povedala vo svojej prezentácii Lenka Czikková a pokračovala: „Organizujeme predškolskú prípravu, popoludňajšie vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých a nepretržite povzbudzujeme našich klientov, aby si dokázali ušetriť finančné prostriedky, neúnavne vyhľadávali prácu a keď si ju nájdu, aby si ju udržali.

Metóda FIE nám pomáha krok za krokom učiť žiakov zo segregovaných rómskych komunít, ako sa učiť. Týmto žiakom, ktorí pochádzajú z inak podnetného prostredia, chýbajú primerané podnety na rozvoj kognitívnych zručností, neverbálneho analytického myslenia a ovládania slovenského jazyka a bez podpornej intervencie je ich vzdelávanie problematické. Ako sme výskumom zistili, priemerný mentálny vek týchto žiakov je na začiatku prvého ročníka len 3,9 roka v porovnaní s priemerom 6 rokov detí väčšinovej strednej triedy.

Napriek všetkým výzvam, ktoré musia žiaci zo sociálne znevýhodnených komunít v škole zvládnuť, môžeme po štvorročných skúsenostiach povedať, že program FIE je úspešný.

Až 75% žiakov, ktorí navštevovali školský klub FIE, postúpilo do ďalšieho ročníka základnej školy v porovnaní s iba 44% žiakov, ktorí sa nezúčastňovali na práci v klube. Priemerná známka žiakov z FIE klubu za všetky štyri školské roky bola dvojka, v porovnaní s trojkou, ktorá bola priemernou známkou žiakov, ktorí klub nenavštevovali. Priemerný počet  vymeškaných hodín žiakov z FIE klubu bolo 51 hodín na jedného žiaka počas štyroch školských rokov. Žiaci, ktorí do klubu nechodili, mali priemerne 125 vymeškaných hodín.“

Vo svojej prezentácii Lenka Czikková podrobne popísala naše štyri roky skúseností s klubmi FIE a výsledky, ktoré v nich žiaci dosiahli.

Na medzinárodnej konferencii sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie (DG EAC), Rady Európy, Ministerstva školstva z Maďarska, Ministerstva školstva z Turecka, Ministerstva školstva zo Srbska, Ministerstva školstva a vzdelávania z Flámska v Belgicku, z mesta Gent v Belgicku, Babingtonovej akadémie vo Veľkej Británii a gymnázia v ​​Giraltovciach na Slovensku.

Prezentácia Lenky Czikkovej na medzinárodnej konferencii Identifikácia výziev a spôsobov prevencie diskriminácie a segregácie vo vzdelávaní v Bratislave TU.

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


4 + 2 =