Rankovce

Komunitné centrum sa nachádza v priestoroch Evanjelickej fary.

Vedúca KC: Eva Turtáková

Lektorka FIE: Danka Kubínyová

Asistent: Lucia Sameľová

Adresa:

Rankovce č.21

044 45 Bidovce