Deviatka žije!

Projekt dopĺňa komplexný program Budujeme nádej na Luníku IX, zameraný na zlepšenie kvality života obyvateľov Luníka IX (LIX), ktorý ETP realizuje od roku 2016 v spolupráci s Mestom Košice, mestskou časťou Luník IX a ďalšími partnermi.

Cieľom je zlepšiť negatívny imidž LIX (Deviatky) prostredníctvom tvorivých a kultúrnych aktivít s miestnymi mladými ľuďmi, čím sa súčasne zvýši ich angažovanosť na vybudovaní lepšieho obrazu svojho sídliska.

Spoločne vytvoríme a inštalujeme umelecký objekt, navrhneme nové logo Deviatky a o priebehu projektu spracujeme videodokument. Príťažlivé workshopy obohatia život tamojšej mládeže o nové podnety.

Videodokument o priebehu a výsledkoch projektu premietneme v kultúrnych priestoroch a na podujatiach v Košiciach, čím posunieme Deviatku o krok bližšie k začleneniu sa do kultúrnej mapy mesta.

Aktivity budú prístupné pre širší okruh obyvateľov mesta Košice.

Vytvorený umelecký objekt obohatí verejný priestor pri vstupe do sídliska, ktorý sa postupne, vďaka aktivitám starostu Mestskej časti LIX a ďalších aktérov, stáva kultúrno-oddychovou zónou, aká doteraz chýbala (osadenie lavičiek, výstavba detského ihriska a parčíka).

Partnermi projektu sú Mesto Košice na základe Memoranda o spolupráci, OZ Mládež ulice, Kino Úsmev (prevádzkuje OZ Cinefil) a Výmenníky (súčasť K13 – Košické kultúrne centrá). Umeleckú činnosť zastrešuje Mgr. art. Oto Hudec s tímom spolupracovníkov.

Projekt prispeje ku komplexnosti riešenia zlej životnej situácie obyvateľov LIX.

Dátum realizácie: rok 2018
Podpora: Dotačná schéma Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Ministerstvo vnútra SR

Posledné články