Projekty

Momentálne realizuje ETP niekoľko projektov, ktoré umožňujú deťom objaviť a rozvinúť svoj talent, rodinám vybudovať si nový domov či utečencom prekonať neľahké začiatky v cudzej krajine. Projekty sme vytvorili na základe dlhoročného a dôkladného poznania spôsobu života a potrieb našich klientov v snahe pomôcť im, aby mali možnosť a odvahu nasledovať svoje sny.

Máme veľkú radosť z toho, že viaceré naše, už ukončené, projekty sa stali súčasťou štátnej politiky a máme prísľuby, že ďalšie, aktuálne projekty, sa jej súčasťou stanú. Je to dôkaz toho, že ETP pracuje nielen pre prítomnosť, ale i pre budúcnosť.

Posledné články