Projekty

Momentálne realizuje ETP niekoľko projektov, ktoré umožňujú deťom objaviť a rozvinúť svoj talent, dospelým ukončiť stredoškolské vzdelanie a uplatniť sa na trhu práce, rodinám vybudovať si nový domov, seniorom poskytnúť sociálnu a humanitárnu pomoc .

Pomáhame aj obciam a mestám v ich snahách zlepšiť starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov a cudzincov.

Niektoré projekty sú naše vlastné, na iných spolupracujeme s ďalšími európskymi krajinami. Pri tvorbe a napĺňaní projektov vychádzame z nášho dlhoročného a dôkladného poznania spôsobu života a potrieb našich klientov a v snahe pomôcť im, aby mali možnosť a odvahu nasledovať svoje sny.

Máme veľkú radosť z toho, že odporúčania viacerých našich, už ukončených, projektov sa stali súčasťou štátnej politiky a máme prísľuby, že ďalšie, aktuálne postupy a metodiky, sa jej súčasťou stanú. Je to dôkaz toho, že ETP pracuje nielen pre prítomnosť, ale i pre budúcnosť.

Posledné články