Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Prezentácie – Predškolská príprava

ETP Slovensko sa vo svojich desiatich komunitných centrách venuje klientom všetkým vekových kategórií, avšak dôraz kladie na deti a mládež. Zvlášť veľký význam má predškolská príprava detí.


Overili sme, že:

 • Ani jedno z detí, ktoré navštevovali predškolskú prípravu v komunitnom centre, nebolo zaradené do špeciálnej školy/triedy.
 • Predškolská príprava je prípravou na vzdelávací proces, deti si osvojujú pomenúvanie farieb, číslic, učia sa básničky, komunikujú aj v slovenskom jazyku, stávajú sa odvážnejšie.
 • Deti sa učia trpezlivosti a ovládať svoju impulzívnosť, lepšie spolupracujú a reagujú na zadania úloh.
 • Je výrazný rozdiel medzi deťmi, ktoré navštevovali predškolskú prípravu v komunitnom centre a ich rovesníkom, ktorí do komunitného centra nechodili.
 • Rozdiel je však aj medzi deťmi, ktoré navštevovali predškolskú prípravu v komunitnom centre oproti deťom majority. Čo s tým?

Ako komunitné centrá ETP pracujú s predškolákmi, vypovedajú tri nasledujúce prezentácie:

Prezentácia Predškolská príprava Veľká Ida. Pripravila špeciálna pedagogička Mgr. Vladmimíra Fortunová.

Prezentácia Predškolská príprava Rankovce.  Pripravila špeciálna pedagogička Mgr. Danka Kubinyová.

Prezentácia Predškolská príprava Stará Ľubovňa. Pripravila špeciálna pedagogička Mgr. Soňa Pavlovská.

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


1 + 7 =