Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Právo Rómov na prácu #rightroma #1may

1. mája všetkých osem krajín zapojených do projektu RARE: Meníme diskurz, meníme prax: Rómovia ako ľudské zdroje spoločne oslávi právo Rómov uplatnenia sa na trhu práce.  Urobia tak v rámci spoločnej kampane počas Medzinárodného dňa práce. Pripomenú rovnaké pracovné práva pre všetkých a upozornia európskych zamestnávateľov a zamestnancov, že spoločne môžeme zlepšiť pracovné podmienky a prístup Rómov na trh práce.

Osudy Rómov sa pretínajú viac, ako sa zdá a počas posledných stoviek rokov sú Rómovia aktívnou súčasťou európskej spoločnosti. Pri príležitosti Medzinárodného dňa práce oslavujeme a vyzdvihujeme Rómov – našich každodenných hrdinov, na ktorých sme veľmi hrdí a ktorí sú príkladom pre budúce generácie!

Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európskej únii a medzi najviac znevýhodnenými: stále čelia sociálnemu vylúčeniu, diskriminácii a nerovnému prístupu k zamestnaniu, vzdelaniu, bývaniu a zdraviu. Väčšina Rómov, až 5,2 milióna ľudí, žije v regióne povodia Dunaja a naďalej čelí neznášanlivosti, diskriminácii a vylúčeniu z trhu práce.

Projekt RARE (Rómovia ako ľudské zdroje) sa zameriava na zmenu tejto situácie a podporu partnerstiev medzi inštitúciami, vládami a organizáciami s cieľom poskytnúť prístup na trh práce a využiť ekonomický potenciál Rómov. RARE partneri vyvíjajú a testujú nové modely inovatívnych intervencií pre ekonomické a sociálne začlenenie.

Deň práce je preto dňom venovaným úspechom predchádzajúcich generácií a zlepšeniu pracovných podmienok a uplatnenia rovnosti príležitostí pre všetkých v súčasnej globálnej a európskej ekonomike.

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


9 + 2 =