Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Pracovná integrácia

Úspešná integrácia obyvateľov segregovaných rómskych osád na trhu práce si vyžaduje systematický a dlhodobý prístup. V rámci projektu Komunita na ceste k prosperite ETP realizovalo a overovalo množstvo sociálnych inovácií vrátane testovania nového nástroja sociálnej práce s klientmi zo segregovanej osady – mediácie pracovnej integrácie. Publikácia Pracovná integrácia predstavuje výsledky, skúsenosti a odporúčania, ktoré sme pri tomto projekte nadobudli.

Správa o pracovnej integrácii je členená do piatich kapitol. Prvá kapitola predstavuje projekt ETP Komunita na ceste k prosperite. Druhá kapitola prináša prehľad stavu verejných politík v oblasti zamestnávania na národnej a európskej úrovni. Tretia kapitola obsahuje popis inovatívneho nástroja sociálnej práce mediáciu pracovnej integrácie. Štvrtá kapitola predstavuje konkrétne príklady aplikácie systémových opatrení a politík zamestnanosti v práci s klientmi zo sociálne vylúčených komunít. Jej cieľom je sprostredkovať skúsenosti a odporúčania, ktoré sme nadobudli počas viac ako trojročnej práce s klientmi. Piata, záverečná kapitola, obsahuje príklady dobrej praxe, ktoré čitateľom priblížia skúsenosti klientov, ktorí vďaka mediácii pracovnej integrácie získali a udržali si prácu.

Napísali o nás

 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Noelle Dominique Rodriguez Dramatic Adventure Theatre

  Sú úžasní!! Robia toľko skvelej práce, hlavne pre deti. Myslím, že ak by mali viac finančných prostriedkov, mohli by dosiahnuť nové, ešte vyššie, méty!!! 29. júl 2015

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


6 + 7 =