Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Pomáhame Rómom v dunajskom regióne v integrácii na trh práce: ETP Slovensko sa stalo partnerom európskeho projektu

Rómovia sú ekonomickým potenciálom pre Európu – to je posolstvo, s ktorým ETP Slovensko vstupuje do spolupráce na projekte Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource – RARE v rámci projektovej schémy Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020.

Projekt RARE si kladie za cieľ posilniť kapacity a spoluprácu medzi organizáciami, ktoré majú vplyv na trh práce a Rómov, testovať inovatívne intervenčné modely, vypracovať  podklady pre presvedčivé ekonomické argumenty pre nové verejné politiky a tak pomôcť lepšie využiť ekonomický potenciál Rómov.

Do projektu sa zapojilo 21 organizácií z 8 krajín (Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Česká republika, Srbsko, Ukrajina a Moldavsko), ktoré budú počas najbližších 30 mesiacov spolupracovať.

Zo Slovenska na projekte participujú tri organizácie. Hlavné projektové aktivity inovatívnych intervenčných modelov budú na Slovensku implementovať neziskové organizácie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj a Ľudia v Tatrách. Koordinovať a odborne viesť kľúčové analýzy a vypracovávať odporúčania pre verejné politiky v  projektových krajinách bude Centrum spoločenských a psychologických vied SAV.

Väčšina z odhadovaných 5,2 mil. Rómov žijúcich v podunajskej nížine dnes čelí netolerancii, diskriminácii a vylúčeniu z trhu práce, diskriminácii a nerovnému prístupu k zamestnaniu, vzdelaniu, bývaniu a zdraviu. Zamestnanosť Rómov sa čoraz viac ukazuje ako štrukturálny problém, na ktorý vplýva mnoho faktorov na národnej aj lokálnej úrovni.

Projekt sa realizuje v rámci Interreg Dunajského nadnárodného programu

Číslo projektu: DTP1-1-320-4.1

Obdobie realizácie projektu: od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2019.

Celkový rozpočet projektu: 2 039 082,10 eur

ERDF príspevok: 1 436 606,95 eur

IPA príspevok: 296 612,79 eur

 

Viac informácii o projekte: www.interreg-danube.eu/rare

Aktuálne informácie: https://www.facebook.com/RARE-Roma-as-Resources-153725308477841/

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


3 + 2 =