Zamestnanie

Z databázy, ktorú sme vytvorili, vyplynulo, že reálni záujemcovia o vstup na trh práce z radov našich klientov majú v priemere do 30 rokov, pričom takmer 40 percent z nich má ukončené len základné vzdelanie. Nízka úroveň vzdelania, absencia praktických zručností a pracovných návykov, nerovnosť príležitostí a nedostatok pracovných možností, to sú faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú snahu mnohých našich klientov zamestnať sa.

Cesty našej pomoci zahŕňajú:

 • Individuálny prístup, napr. osobné rozhovory, asistencia pri návšteve inštitúcií

 • Pracovné poradenstvo, napr. pomoc pri tvorbe životopisu, príprava na pracovný pohovor, tréning sebaprezentácie

 • Príležitosť na získanie zručností a skúseností, napr. v našich komunitných centrách, participácia na projekte svojpomocnej výstavby v Rankovciach, pri výstavbe komunitného centra vo Veľkej Ide

 • Kontakt s personálnymi agentúrami

 • Kontakt so zamestnávateľmi

 • Kontakt s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Prostredníctvom organizovania aktivačnej činnosti formou §52 a §52a podľa Zákona č. 5/2004 umožňujeme dlhodobo nezamestnaným klientom získať pracovné zručnosti pri práci v komunitných centrách, pomáhame klientom zamestnať sa v samospráve, iných organizáciách alebo firmách, vytvorili sme pracovné miesta lokálnych asistentiek, naši klienti sa uplatňujú aj ako tútori. V KC v Starej Ľubovni sme vytvorili jedno pracovné miesto na pozícii asistent komunitného centra.

Posledné články

 • Sme na nich pyšní

  Prvý máj – Sviatok práce je príležitosť pochváliť vynikajúcu prácu ľudí, ktorí ju vykonávajú s nadšením – hlavou, rukami i srdcom.Čítajte viac

 • Prvé stretnutie RARE

  V Budapešti prebieha prvé pracovné stretnutie projektu RARE, kde je ETP Slovensko jedným z implementačných partnerov. Do projektu sú zapojené organizácie pracujúce s rómskou komunitou zo Slovenska, Čiech, Rumunska, Srbska, Maďarska, Bulharska, Moldavska, Ukrajiny a Malty.