Náš tím

 • Výkonná rada
 • Dozorná rada
 • Kancelária v Košiciach
 • Rankovce
 • Stará Ľubovňa
 • Veľká Ida
 • Luník IX.
 • Všetky
 • Barbora Kotíková mentorka

 • Lukáš Pompa asistent VKC

 • Marianna Šprochová asistentka VKC

 • Jana Mihóková administratívna pracovníčka, účtovníčka

 • Martin Gič špeciálny pedagóg

 • Marián Ondriáš mentor

 • Daniela Fajkusová členka dozornej rady

 • Lukáš Oláh asistent VKC

 • Magdaléna Tomaštíková mentorka

 • Miroslav Pollák expert

 • Elena Martinčoková mentorka

 • Peter Sabol mentor

 • Viera Dubecká asistentka, mentorka

 • Veronika Fifiková tútorka

 • Izabela Mačátová projektová koordinátorka Budujeme nádej na Luníku IX

 • Mária Miščíková projektová koordinátorka Schopné deti

 • Martina Filická mentorka

 • Gabriela Sándorová mentorka

 • Mária Matisová mentorka

 • Slávka Mačáková riaditeľka

 • Lucia Lučaiová vedúca komunitného centra, mentorka

 • Vladimír Ira predseda výkonnej rady

 • Graham Jeffs člen výkonnej rady

 • Thomas Grey člen výkonnej rady

 • Milena Buksárová predsedníčka dozornej rady

 • Katarína Štofanová členka dozornej rady

 • Ľudmila Stašáková zástupkyňa riaditeľky

 • Mária Gedeonová psychologička

 • Andrej Kováč účtovník

 • Monika Števove administratívna pracovníčka, toho času na materskej dovolenke

 • Beáta Hybáčková PR manažérka

 • Monika Beňová asistentka vedúcej komunitného centra, mentorka, tútorka

 • Danka Kubínyová špeciálna pedagogička

 • Soňa Soľáková finančná manažérka

 • Vladimíra Fortunová špeciálna pedagogička, tútorka

 • Ľuboslav Beňo mentor

 • Radoslav Maslík mentor

 • Magdaléna Bačová tútorka

 • Dávid Korčkovský vedúci komunitného centra, tútor

 • Stela Hajdučeková tútorka

 • Natália Pilipčuková pedagogička v školskom klube FIE, lektorka FIE

 • Jozefína Janová lokálna asistentka

 • Lucia Sameľová lokálna asistentka

 • Marta Šišková asistentka pri doučovaní a krúžkovej činnosti

 • Lenka Czikková projektová koordinátorka

 • Gabriela Jacková analytická pracovníčka

  Toho času na materskej dovolenke.