Náš tím

 • Výkonná rada
 • Dozorná rada
 • Kancelária v Košiciach
 • Rankovce
 • Stará Ľubovňa
 • Veľká Ida
 • Luník IX.
 • Humenné
 • Všetky
 • Barbora Kotíková mentorka

 • Magdaléna Tomaštíková mentorka

 • Andrej Čikala asistent VKC, mentor

 • Miroslav Pollák expert

 • Monika Sinuová terénna pracovníčka

 • Alena Martinčoková mentorka

 • Peter Sabol mentor

 • Viera Dubecká mentorka

 • Jakub Andor mentor

 • Veronika Fifiková tútorka

 • Izabela Mačátová koordinátorka

 • Mária Miščíková vedúca komunitného centra, mentorka

 • Veronika Borzová asistentka vedúcej komunitného centra, mentorka

 • Martina Filická mentorka

 • Jozef Žipaj sociálny pracovník

 • Gabriela Sándorová mentorka

 • Gabriela Valentovičová lokálna asistentka

 • Mária Matisová mentorka

 • Slávka Mačáková riaditeľka

 • Peter Gomolák koordinátor mentorov OLM, mentor

 • Lucia Lučaiová vedúca komunitného centra, mentorka

 • Vladimír Ira predseda výkonnej rady

 • Graham Jeffs člen výkonnej rady

 • Thomas Grey člen výkonnej rady

 • Milena Buksárová členka dozornej rady

 • Katarína Štofanová členka dozornej rady

 • Arpád Lörinz člen dozornej rady

 • Ľudmila Stašáková programová koordinátorka

 • Mária Gedeonová psychologička

 • Ondrej Kováč finančný manažér

 • Monika Števove administratívna pracovníčka

 • Beáta Hybáčková PR manažérka

 • Monika Beňová asistentka vedúcej komunitného centra, mentorka, tútorka

 • Lukáš Bužo špeciálny pedagóg, tútor

 • Danka Kubínyová špeciálna pedagogička

 • Soňa Soľáková analytička služieb a vzdelávania

 • Vladimíra Fortunová špeciálna pedagogička, tútorka

 • Ľuboslav Beňo mentor

 • Radoslav Maslík mentor

 • Magdaléna Bačová tútorka

 • Dávid Korčkovský vedúci komunitného centra, tútor

 • Stela Hajdučeková tútorka

 • Monika Tirpáková tútorka

 • Tatiana Jurková sociálna pracovníčka

 • Štefánia Miková sociálna pracovníčka

 • Abdilfatah Mussa Abdulahi tlmočník

 • Alica Kolesárová zdravotná sestra

 • Alena Kniežová finančná manažérka

 • Natália Pilipčuková pedagogička v školskom klube FIE, lektorka FIE

 • Jozefína Janová lokálna asistentka

 • Lucia Sameľová lokálna asistentka

 • Marta Šišková asistentka pri doučovaní a krúžkovej činnosti

 • Lenka Czikková projektová koordinátorka

 • Gabriela Jacková analytická pracovníčka

  Toho času na materskej dovolenke.
 • Miroslava Kašperová zástupkyňa koordinátora

  Toho času na materskej dovolenke