Náš tím

 • Výkonná rada
 • Dozorná rada
 • Kancelária v Košiciach
 • Rankovce
 • Stará Ľubovňa
 • Veľká Ida
 • Luník IX.
 • Všetky
 • Jakub ANDOR mentor a tútor

 • Daniela ANDREIDESOVÁ lokálna terénna asistentka v projekte EVZ Spišský Štvrtok

 • František BENKO špeciálny pedagóg

 • Monika BEŇOVÁ sociálna pedagogička

 • Lenka CZIKKOVÁ koordinátorka FIE vzdelávaní, expertka

 • Tatiana ČERNOCHOVÁ mentorka

 • Viera DUBECKÁ mentorka

 • Erik DUNKA lokálny terénny asistent v projekte EVZ Stará Ľubovňa

 • Mária GEDEONOVÁ supervízorka

 • Stela HAJDUČEKOVÁ pedagogická asistentka

 • Beáta HYBÁČKOVÁ PR manažérka

 • Gabriela JACKOVÁ analytička (na rodičovskej dovolenke)

 • Martin JERGUŠ mentor

 • Dávid KORČKOVSKÝ sociálny pedagóg

 • Danka KUBÍNYOVÁ špeciálna pedagogička

 • Anna LEMESÁNYIOVÁ projektová koordinátorka Budujeme nádej na Luníku IX

 • Lucia LUČAI sociálna pedagogička

 • Veronika LUŇÁKOVÁ lokálna terénna asistentka v projekte EVZ Spišské Tomášovce

 • Slavomíra MAČÁKOVÁ riaditeľka

 • Elena MARTINČOKOVÁ mentorka

 • Mária MIŠČÍKOVÁ projektová koordinátorka (na rodičovskej dovolenke)

 • Iveta MUCHOVÁ lokálna terénna asistentka v projekte EVZ Jakubany

 • Zuzana ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ projektová koordinátorka Schopné deti

 • Tomáš PALENČÁR lokálny terénny asistent v projekte EVZ Sabinov

 • Natália PILIPČUKOVÁ učiteľka vo FIE školskom klube

 • Veronika POKLEMBOVÁ sociálna pedagogička

 • Miroslav POLLÁK expert

 • Mária SMREKOVÁ lokálna terénna asistentka v projekte EVZ Smižany

 • Ľudmila STAŠÁKOVÁ zástupkyňa riaditeľky

 • Martin ŠENKÝR tútor

 • Monika ŠTEVOVE administratívna pracovníčka (na rodičovskej dovolenke)

 • Eva TURTÁKOVÁ pedagogická asistentka

 • Michaela WENZLOVÁ mentorka, stážistka

 • Vladimír IRA predseda výkonnej rady

 • Thomas GREY člen výkonnej rady

 • Graham JEFFS člen výkonnej rady

 • Milena BUKSÁROVÁ predsedníčka dozornej rady

 • Daniela FAJKUSOVÁ členka dozornej rady

 • Katarína ŠTOFANOVÁ členka dozornej rady