Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

ETP Slovensko prebralo Cenu pre občiansku spoločnosť

Dnes v Bruseli preberá ETP Slovensko Cenu pre občiansku spoločnosť, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli (EHVS).

Porotu zaujal novátorský a kreatívny prístup k riešeniu problémov s bývaním mladých rodín s nízkymi príjmami z marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Vďaka projektu Budujeme nádej už šesť mladých rodín z Rankoviec (okres Košice-okolie) zmenilo svoj osud, keď si z úspor a  návratných mikropôžičiek, sprostredkovaných ETP Slovensko, svojpomocne vybudovali legálne domy na pozemkoch, ktoré kúpili od obce. Ich domovom už nie je chatrč, ale nízkonákladový dom s 3E charakteristikou- ekologický a energeticky efektívny. O výstavbu domov majú zájem aj ďalší obyvatelia osád.

Nezisková organizácia ETP Slovensko, Centrum pre udržateľný rozvoj už získala viaceré  medzinárodné a domáce ocenenia, resp. nomináciu na ne.

Na slávnostnom udeľovaní Ceny pre občiansku spoločnosť, o ktorú sa ETP Slovensko delí s dvomi ďalším európskym organizáciami, sprevádzajú riaditeľku ETP Slovensko Slávku Mačákovú dvaja klienti, páni Ondrej Sámeľ – stavebný dozor projektu a Milan Gašpar, jeden z aktívnych staviteľov z Rankoviec.

>Uverejňujeme príhovor Slávky Mačákovej, s ktorým v týchto chvíľach vystupuje v Bruseli:

Je mi veľkým potešením byť tu s Vami a podeliť sa s Vami o naše poznatky a dojmy.

Chcem sa poďakovať odborníkom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), ktorí po starostlivom posúdení vybrali svojpomocnú výstavbu domov v marginalizovaných rómskych komunitách medzi víťazov prestížnej Ceny pre občiansku spoločnosť 2014.

Realizácia tohto inovatívneho sociálneho projektu s názvom Budujeme nádej bola možná vďaka našim prevažne súkromným donorom a sponzorom.

Ďakujem aj Ondrejovi Sámeľovi a ďalším našim kolegom a partnerom na lokálnej úrovni, ktorí našich klientov neúnavne viedli „za ruku“ počas výstavby nízkonákladových domov, až kým sa do nich minulé Vianoce mohli nasťahovať.

Dúfam a verím, že podobné projekty, ktoré pomáhajú podstatne zmeniť kvalitu života najchudobnejších z chudobných v Európe, nájdu podporu v pripravovaných operačných programoch Európskej komisie. Doteraz, nanešťastie, tomu nič nenasvedčuje.

Dúfame, že projekt Budujeme nádej  sa stane inšpiráciou pre tvorcov európskych politík a zákonov. Veríme, že počas nasledujúcich siedmich rokov desiatky tisíc rodín, ktoré sú dnes bez domova, alebo žijú v nebezpečných chatrčiach, podporia Európske  operačné  programy. Sme presvedčení , že takýmto spôsobom si mladé rómske rodiny budú môcť financovať a vybudovať vlastné bezpečné domovy.

Jednou z takýchto rodín je aj rodina Milana Gašpara, ktorý je tu dnes s nami. Milan a ďalšie tisícky rodín chcú prispieť k prosperujúcej a spravodlivej Európe.

Tisícky rodín v Európe čakajú, že v nových operačných programoch sa schvália podstatné zmeny, ktoré umožnia mladým, motivovaným rodinám požiadať o sociálnu, materiálnu a návratnú finančnú pomoc, aby si mohli postaviť legálne domy s tečúcou vodou a elektrinou.

Dovoľte mi pripomenúť slová amerického psychológa Philipa Zimbarda: „Sme to, kde žijeme, jeme, pracujeme a milujeme.“

Je povinnosťou nás všetkých zabezpečiť, aby sa naplnili slová poslania EHSV: „Európske politiky a právne predpisy lepšie previazať s ekonomickými, sociálnymi a občianskymi podmienkami v teréne.“ Ľudia, ktorí žijú a pracujú na lokálnej úrovni, očakávajú, že Európska komisia vytvorí politiky, ktoré jasne a presvedčivo rozvinú potenciál chudobných Rómov a umožnia im integrovať sa do našej spoločnosti a obohatiť ju.

Rozhodnutie komisie EHSV posilňuje naše presvedčenie, ku ktorému sme dospeli na základe našich 15-ročných skúseností z práce v marginalizovaných rómskych komunitách, že svojpomocná výstavba slušných, jednoduchých a dostupných domov je prvým nevyhnutným a potrebným krokom k dosiahnutiu tohto cieľa.

Ďakujem Vám.

Napísali o nás

 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Noelle Dominique Rodriguez Dramatic Adventure Theatre

  Sú úžasní!! Robia toľko skvelej práce, hlavne pre deti. Myslím, že ak by mali viac finančných prostriedkov, mohli by dosiahnuť nové, ešte vyššie, méty!!! 29. júl 2015

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


2 + 3 =