Komunitné centrum Veľká Ida

Komunitné centrum ETP pracuje vo Veľkej Ide iba od roku 2012. Od februára sídli v moderne zrekonštruovanej budove niekdajšej hasičskej zbrojnice. Najmä deti ho s radosťou využívajú.

V miestnej základnej škole z iniciatívy ETP od roku 2013 pracuje Klub FIE (Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie), kde sa nulťáci, neskôr prváci a od septembra druháci, počas školského roka každé popoludnie stretávajú, aby pokračovali vo vzdelávaní, avšak veľmi príťažlivou formou. Pracuje s nimi liečebná pedagogička, špeciálna pedagogička, asistentka a triedna učiteľka. So o školákmi sedávajú v laviciach aj ich mamy a babky. Výsledky práce Klubu FIE oslovujú nielen pedagógov zo ZŠ Veľká Ida, ale aj odborníkov z Ministerstva školstva a Metodicko-pedagogického centra.

Posledné články