Komunitné centrum Rankovce

Rankovce sú mladým pôsobiskom ETP, len od roku 2012, ale výsledky, ktoré sa tam už dosiahli, právom napĺňajú hrdosťou. Komunitné centrum sídli v blízkosti evanjelickej fary a niektoré aktivity sa uskutočňujú aj na fare. Osada je vzdialená asi 500 metrov.

Okrem štandardných aktivít sa tu rozvíja záujmovo-umelecká činnosť a pracuje hudobná skupina.

V spolupráci s obcou, ktorá umožnila klientom kúpu pozemkov a občianskym združením Pre lepší život pokračujeme v svojpomocnej výstavbe rodinných domov, ktoré ia ľudia stavajú s pomocou našich mikropôžičiek.

Posledné články