Evakuačné tranzitné centrum Humenné

ETC poskytuje dočasné útočisko utečencom, ktorí ušli zo svojej domovskej krajiny v dôsledku ozbrojeného konfliktu do inej krajiny, kde by však riziko ohrozenia ich života pokračovalo, alebo by im hrozila deportácia. V ETC sa zdržiavajú počas šiestich mesiacov, kým sa vybaví ich presídlenie do tretej krajiny.

ETC má kapacitu 150 miest. Toto azylové stredisko prevádzkuje Migračný úrad slovenského ministerstva vnútra a ponúka utečencom slušné a bezpečné miesto, vrátane ubytovania a stravovania.
Slovensko nie je konečnou destináciou utečencov, len dočasnou zastávkou, kde sú ubytovaní, kým sa nedokončí proces ich presídlenia do tretej krajiny.

Čítajte viac na stránke projektu ETC.

Posledné články