Napriek nepriaznivému počasiu v máji

Napriek nepriaznivému počasiu v máji

Napriek nepriaznivému počasiu v máji, sa počet klientov znížil len minimálne. Deti navštevujú mimoškolské aktivity, naďalej ich baví vyrábať rozličné...

Futbalový turnaj v Sabinove

Futbalový turnaj v Sabinove

Mladí ľudia v Sabinove majú radi šport, konkrétne futbal. Aj preto sa dňa 13. februára 2010 konal halový futbalový turnaj.

Komunitné centrá

Práca občianskeho združenia ETP Slovensko sa zakladá na pochopení vzájomnej previazanosti problémov v sociálnej oblasti, problémov vzdelávania, zdravia, bývania a...